Εκτίμηση σκληρότητας εστιακής αλλοίωσης σε όργανα

Είναι δηλαδή μία πολύ ευαίσθητη και περίπλοκη μέθοδος ¨ψηλάφησης¨ η οποία μπορεί, ανάλογα με την εικόνα που μας δίνει, να αποσαφηνίσει εάν μία αλλοίωση έχει αυξημένες πιθανότητες κακοήθειας ή όχι.

Τι είναι ελαστογραφία

Αποτελεί μία σύγχρονη, καινοτόμος, συμπληρωματική προς τον υπέρηχο μέθοδο με την οποία εκτιμάται η σκληρότητα μιας εστιακής αλλοίωσης σε κάποιο όργανο. Είναι δηλαδή μία πολύ ευαίσθητη και περίπλοκη μέθοδος “ψηλάφησης” η οποία μπορεί, ανάλογα με την εικόνα που μας δίνει, να αποσαφηνίσει εάν μία αλλοίωση έχει αυξημένες πιθανότητες κακοήθειας ή όχι. Ανάλογα με τον υπο μελέτη ιστό υπάρχουν τυπικές εικόνες που χαρακτηρίζουν διάφορες βλάβες.

Είναι έμπιστη μέθοδος

Η μέθοδος δεν αντικαθιστά τη βιοψία όμως ανάλογα με το υπομελέτη όργανο μπορεί να αποτελέσει ενδιάμεσο σταθμό ανάμεσα στον απλό υπέρηχο και τη βιοψία. Ενισχ΄υοντας τις ενδείξεις για το πότε είναι απαραίτητη μία βιοψία. Επίσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην παρακολούθηση αλλοιώσεων με αρνητική βιοψία μειώνοντας την πιθανότητα ψευδός αρνητικού αποτελέσματος μιας βιοψίας. Όπως κάθε μέθοδος έχει τους περιορισμούς της με σημαντικότερο την εμπειρία του εξεταστή . Ως νέα μέθοδος εξελίσσεται συνεχώς και χρησιμοποιείται ολοένα και σε περισσότερα όργανα γιαυτό και ο εξεταστής οφείλει να επικαιροποιεί τις γνώσεις του.

Πότε χρησιμοποιείται

Η ελαστογραφία είναι κυρίως μέθοδος χαρακτηρισμού αλλοιώσεων και όχι ανίχνευσης. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει κάποιο εύρημα στο απλό υπερηχογράφημα για το οποίο χρειαζόμαστε παραπάνω πληροφορίες. Μόνο η νεότερη μορφή ελαστογραφίας (ARFI) χρησιμοποιείται και στις διάχυτες ηπατοπάθειες για την παρακολούθηση εξέλιξης της ηπατικής ίνωσης και εξέλιξης της κίρρωσης. Με τον τρόπο αυτό δεν χρειάζεται να γίνονται βιοψίες ήπατος τόσο συχνά όπως παλιά. Ακόμα βρίσκεται υπό μελέτη η χρήση της SWE(SHEAR WAVE) ελαστογραφίας στις χρόνιες θυρεοειδίτιδες, έχοντας για την ώρα περιορισμένη κλινική σημασία για τον ασθενή.

Υπάρχουν παρενέργειες από τη χρήση της μεθόδου

Όπως και στον από υπέρηχο έτσι και στην ελαστογραφία δεν υπάρχει καμία παρενέργεια για τον ασθενή. Η μέθοδος δεν είναι επεμβατική, είναι αναίμακτη και δεν περιέχει ιονίζουσα ή μη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η μέθοδος λειτουργεί με υπερηχητικά κύματα όπως και ο απλός υπέρηχος. Επίσης δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία από τον ασθενή.

Σφακίων 36 (1ος όροφος) Χανιά

Καλέστε μας

Καλέστε μας

28210 59933, 28210 56363, 6906 057689

Στείλτε email

Στείλτε email

paprad@hotmail.com